Οι Υπηρεσίες που προσφέρουμε  • Κατασκευή Κήπου
  • Συντήρηση Κήπου
  • Κατασκευή Λαχανόκηπου
  • Φυτοπροστασία
  • Φυτοθεραπεία
  • Εγκατάσταση και Ρύθμιση Αυτόματου Ποτίσματος
  • Εμπόριο Φυτών
  • Καθαρισμός Χώρων - Αποψίλωση
  • Κλάδεμα - Καλλωπισμός Φυτών και Δέντρων
  • Κηποτεχνικές Εργασίες σε Μπαλκόνια - Βεράντες